Historia e modernitetit (Pjesa 1)

Në çdo kohë, moderniteti ka përcaktuar në mënyrë të tërthortë konceptin që një shoqëri ka për të ardhmen e saj, mënyrën sesi ajo e imagjinon atë, çfarë pret dhe çfarë refuzon prej saj; të mendosh të ardhmen e modernitetit, përbën pra idenë që ne do të kemi në të ardhmen, për të ardhmen. Duket pak çoroditëse, pasi bëhet fjalë, për shembull, për mënyrën sesi, në 2030, do të mendojmë, ëndërrojmë, imagjinojmë, ndërtojmë dhe luftojmë botën e 2060. Continue reading “Historia e modernitetit (Pjesa 1)”

Shteti që nuk kemi

Vendimi i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nuk ishte i papritur. Analiza juridike e çështjes do kohë që të bëhet, reperkusionet e parimeve që shtjellon, do të kenë jehonë edhe jashtë Shqipërisë, të paktën në ato vende ku parimet e vendimeve gjyqësore analizohen, komentohen dhe zbatohen, në të kundërt me Shqipërinë. Continue reading “Shteti që nuk kemi”