Një përgjigje frikërave apokaliptike të Platinisë

(në fund të artikullit intervista e plotë në anglisht)

 

Analisti thotë se përdorimet e sotme të dronit janë shumë legjitime, si për shembull në bujqësi apo në arkeologji, çka e legjitimon përdorimin e kësaj teknologjie. Së dyti, dronet civile janë së tepërmi të kufizuar në aftësitë e tyre në krahasim me dronet ushtarake. Analisti përmend rastin e Lojrave Olimpike në Londër kur për herë të parë organizatorët patën dyshimin e mos këto drone mund të ndihmonin në kryerjen e veprimeve terroriste. Këtë argument analisti e hedh poshtë (gjë që u konfirmua edhe nga vetë organizatorët e Lojrave Olimpike në Londër). Kështu, kur shqyrton aftësitë reale të droneve civile, kupton që mundësitë që kanë ato për të kryer sulme janë tërësisht të papërfillshme. Me anë të këtij droni nuk është se do të bëhen më shumë dëme sesa ç’mund të bëhet me një lloj tjetër sulmi. Paniku që ekziston në lidhje me përdorimin e tyre lidhet më shumë me vështirësitë që lindin nga ndryshimet midis legjislacioneve dhe tekonologjisë, a rregullohet kjo lloj teknologjie nga legjislacioni aktual. Frika ekziston pikërisht prej faktit se shtetet duket sikur nuk e kanë rregulluar këtë fushë dhe rrjedhimisht duken sikur mbart rreziqe. Por në të vërtetë, nuk kemi parë asnjë sulm terrorist nëpërmjet përdorimit të kësaj teknologjie. Kjo teknologji shkon pak a shumë në sintoni me masivizimin e Internetit. Ju desh botës kohë që të rregullonte përfundimisht atë sektor dhe kështu duket se është dhe për çështjen e droneve civilë.

Nga analiza e mësipërme, arrijmë në përfundimin se sërish është shteti serb përgjegjës për mungesën e ligjeve adekuate që rregullojnë këtë fushë, përveç mungesës totale të sigurisë në fushën e futbollit. Nuk duam që sërish serbëve t’u mbetet hatri. Po tashmë procesi ka nisur dhe është i pakthyeshëm. Kanë mbetur vetëm alienët për ata që të shkojnë t’u qahen. Presim nëse këto ditë do të shfaqet apo jo ndonjë UFO që t’u ngrejë moralin sadopak…

Më poshtë, intervista e plotë në anglisht:

Ryan Bridges: Hi, I’m Ryan Bridges, a deputy editor here at Stratfor, and I’m joined today by my colleague, Sim Tack, a military analyst. We’re here today to talk about the proliferation of civilian-operated drones. Sim, I understand there was an incident in Serbia at a soccer match involving a drone. What can you tell us about that?

Sim Tack: Basically what happened was, during a soccer game between the Albanian national team and the Serbian national team, a drone carrying a nationalist Albanian flag or banner flew over the game, disrupting the game and creating a political issue. In relation to drones being used more frequently and more prominently these days, that doesn’t really amount to such a significant event, but its an easy segway to the importance of this technology and the effects that it can have. There are a lot of very legitimate uses of this technology as we’ve seen in agriculture (allowing farmers to scan their fields) or in the fields of mapping or archaeology, which legitimize the actual existence of this technology, but obviously there are going to be exploits and security risks involved with this.

Ryan: We were talking about this earlier, and I was surprised at the number of drones available to the public. Obviously, everyone knows about the U.S. military’s drones and has an idea of what those are capable of, but as far as civilian drones go, we’re not talking about remote controlled airplanes or helicopters. These are much more advanced than that, right?

Sim: The civilian drones are much more limited in capabilities than the military drones, obviously. The major differences would be the sheer sizes of these drones, the range they have, the time they can spend in the air and the payload they can carry. Military drones are capable of carrying complex, heavy censor payloads as well as weaponry while civilian drones are still rather constrained in that, reaching a capability of carrying photography equipment and things like that. We are not at all talking about the same capabilities the military has arriving in civilian hands.

Ryan: Fortunately, with this case in Serbia, the motives seem to be fairly harmless, but there is a concern they could be used in a terrorist-style attack. Is that a realistic threat?

Sim: The threat, or the perception of a threat, has been around for a while and for example, during the London Olympics there was a lot of talk about the potential for these kind of attacks. When you look at the exact capabilities of these drones, however, they can only carry a limited payload over a limited range. There is not that much damage that you can do with one of these drones that couldn’t be done in another type of attack. The panic that exists over the security risks related to civilian drone usage is somehow more related to the difficulties and having legislation catch up with this technology with some regulatory framework existing. The fact that all of this is pretty much out of control of the state creates gaps that lead to the perception of that threat, but in reality, we haven’t seen a single actual terrorist attack using this technology or even more basic technology as a simple radio controlled aircraft.

Ryan: So you mentioned regulation. I know there have been some privacy concerns. Aside from the terrorist threat, what are some of the other concerns involved?

Sim: Obviously, privacy is a major concern when you have private persons flying survey sensors in the air above each other, it’s difficult to keep tabs on who is able to watch what and how you can shield your personal life. One of the other items that is really difficult in the sense of regulation is de-conflicting the use of different types of drones air traffic. This works in both the sense of the physical space that these actual devices take up when they are flying around as well as the use of radio frequencies. In a way, this whole regulatory issue relating to civilian drones is very similar to the evolution we’ve seen with the internet. The internet is another example of military technology that reaches society at a point where that society itself is not really capable of dealing with the full extent of implications that technology brings. In the same way, we’re seeing the full extent of this civilian drone usage being tested. As the technology grows that will move along with it, but states will be playing catch-up when they are trying to establish some sort of a regulatory framework to deal with this technology and all of the potential implications.

Gjeneral Megafoni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *