e dimë shumë mirë skepticizmin e elitës politike as mish as pesh të kohës në Francë që i tregoi rrugën e mërgimit të vetmit person që u ngrit në Francë vendosmërisht kundër fashizmit

për hir të simbolit. Ligjërata e tij mbrojtëse ndaj Ministrit Rexhepi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *