protestat studentore në Paris do të ishin shtypur në gjak

sepse fjala e thënë tregon më shumë dhe shfaq më qartë egërsinë e veprimit të munguar. Nga Franca kemi shumë modele të tjera për të mbajtur mend dhe për të diskutuar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *