në pikëpamjen e politikës ndërkombëtare të të drejtave të njeriut nuk ka kurfarrë rëndësie pasi jemi një shtet i vogël

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *