ndërkohë që ato nuk u ndoqën nga faktet kanë shokuar opinionin publik

të barazisë së armëve

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *